główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN73860
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ19604
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 19604
   Dane teleadresowe 2545
   Godziny urzędowania 1585
Administracja
   Dyrektor 1990
   Wicedyrektor 1936
   Sekretariat 2000
Prawo
   Statut 3493
   Szkolny Program Wychowawczy 1735
   Szkolny Program Profilaktyki 1495
   Regulamin szkoły 1503
   Wewnątrzszkolny System Oceniania 1326
   Regulamin ZFŚS 30
   Zarządzenia dyrektora szkoły 567
Zamówienia Publiczne
   Zamówienie 2018 - 1 374
   Zamówienia - rok 2015 1261
   Zamówienia - rok 2012 2500
   Zamówienia - rok 2011 8252
   Zamówienia - rok 2010 9821
Realizowane projekty
   Wspólna nauka drogą do sukcesu. 97
   Autyzm - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim. 73
   Mój przewodnik ... 955
   Sport w sztuce ... 823
   KomPAS 966
   Stacaj "Edukacja" 1178
   Indywidualizacja ... 1961
   Be Smart, My Student 1497
Inne
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 458
   Plany finansowe 1508
     Plan finansowy na 2013r. 546
   Kontrole 613
   Redakcja biuletynu 1168