główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-09-05 08:29
Dział: Informacje podstawowe » Dane teleadresowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Krzysztof Ciszek
2. Data: 2019-09-05 08:27
Dział: Informacje podstawowe » Dane teleadresowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Krzysztof Ciszek
3. Data: 2019-09-05 08:21
Dział: Informacje podstawowe » Dane teleadresowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Krzysztof Ciszek
4. Data: 2019-09-04 11:43
Dział: Administracja » Dyrektor
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Szkoły
Wykonanie: Krzysztof Ciszek
5. Data: 2019-08-23 17:56
Dział: Prawo » Regulamin ZFŚS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RACIBORZU
Wykonanie: Krzysztof Ciszek
6. Data: 2019-08-23 17:53
Dział: Prawo » Regulamin ZFŚS
Opis zmian: dodanie artykułu: REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RACIBORZU
Wykonanie: Krzysztof Ciszek
7. Data: 2019-01-02 11:33
Dział: Realizowane projekty » Wspólna nauka drogą do sukcesu.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Autyzm - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim
Wykonanie: Henryk Sapała
8. Data: 2019-01-02 11:33
Dział: Realizowane projekty » Wspólna nauka drogą do sukcesu.
Opis zmian: dodanie artykułu: Autyzm - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim
Wykonanie: Henryk Sapała
9. Data: 2018-11-16 13:21
Dział: Prawo » Zarządzenia dyrektora szkoły
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 2/2018/2019 w sprawie zmian odpłatności za obiady.
Wykonanie: Henryk Sapała
10. Data: 2018-11-16 13:21
Dział: Prawo » Zarządzenia dyrektora szkoły
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2018/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w razie wypadku ucznia.
Wykonanie: Henryk Sapała
11. Data: 2018-11-16 13:20
Dział: Prawo » Zarządzenia dyrektora szkoły
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 4/2018/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w razie wypadku ucznia.
Wykonanie: Henryk Sapała
12. Data: 2018-11-16 13:18
Dział: Prawo » Zarządzenia dyrektora szkoły
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 2/2018/2019 w sprawie zmian odpłatności za obiady.
Wykonanie: Henryk Sapała
13. Data: 2018-05-21 12:16
Dział: Realizowane projekty » Wspólna nauka drogą do sukcesu.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wspólna nauka drogą do sukcesu.
Wykonanie: Henryk Sapała
14. Data: 2018-04-27 10:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienie 2018 - 1
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamówienie publiczne
Wykonanie: Henryk Sapała
15. Data: 2018-04-26 16:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienie 2018 - 1
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamówienie publiczne
Wykonanie: Henryk Sapała
16. Data: 2018-04-26 16:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienie 2018 - 1
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamówienie publiczne
Wykonanie: Henryk Sapała
17. Data: 2018-04-19 09:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienie 2018 - 1
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamówienie publiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawka na Zamówienie publiczne.
Wykonanie: Henryk Sapała
18. Data: 2018-04-18 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienie 2018 - 1
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja przetargowa.
Dodatkowy opis redaktora: Instrukcja dla oferentów (.zip).
Wykonanie: Henryk Sapała
19. Data: 2018-04-18 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienie 2018 - 1
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja przetargowa.
Dodatkowy opis redaktora: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie: Henryk Sapała
20. Data: 2018-04-18 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienie 2018 - 1
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja przetargowa
Wykonanie: Henryk Sapała
21. Data: 2018-04-12 09:24
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut szkoły kwiecień 2018.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja artykułu: Statut szkoły kwiecień 2018
Wykonanie: Henryk Sapała
22. Data: 2018-04-12 09:23
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Statut szkoły kwiecień 2018
Wykonanie: Henryk Sapała
23. Data: 2017-12-05 09:14
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut szkoły na dzień 28 listopad 2018..
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja
Wykonanie: Henryk Sapała
24. Data: 2017-12-05 09:12
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Statut szkoły na dzień 28 listopad 2018.
Wykonanie: Henryk Sapała
25. Data: 2017-12-05 09:09
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja
Wykonanie: Henryk Sapała
26. Data: 2017-12-05 09:07
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: usunięcie artykułu: Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu.
Wykonanie: Henryk Sapała
27. Data: 2017-12-05 08:33
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu..
Dodatkowy opis redaktora: Tekst jednolity na dzień 28 listopada 2017 r..
Wykonanie: Henryk Sapała
28. Data: 2017-09-25 12:02
Dział: Prawo » Zarządzenia dyrektora szkoły
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2017-2018..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie dokumentu.
Wykonanie: Henryk Sapała
29. Data: 2017-09-25 12:00
Dział: Prawo » Zarządzenia dyrektora szkoły
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2017-2018.
Wykonanie: Henryk Sapała
30. Data: 2017-09-03 10:33
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała w sprawie uchylenia Statutu sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.
Wykonanie: Krzysztof Ciszek