główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz Nr 621/2016

Zarządzenie Nr 621/2016 Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Racibórz na rok szkolny 2016/2017.