główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o rekrutacji

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, poddziałanie 3.3.1 POKL, realizowanego na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie, pt:„Be Smart, My Student ! – doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych ucznia na przykładzie szkół europejskich”.