główna zawartość
artykuł nr 1

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkół Podstawowych

obrazek

Dane szczegółowe projektu

Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkół Podstawowych

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wartość: 853 110,00

Wartość dofinansowania: 853 110,00

Beneficjent: Miasto Racibórz

Okres realizacji: 01.09.2011 – 31.08.2012

Cel projektu:

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III, zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Raciborza oferty edukacyjno-wychowawczej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi

Status:

w trakcie realizacji przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu