główna zawartość
artykuł nr 1

Stacja "EDUKACJA"

Dane szczegółowe projektu

Tytuł projektu: Stacja „EDUKACJA”

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wartość: 208 025,00

Wartość dofinansowania: 208?025,00

Beneficjent: Miasto Racibórz

Okres realizacji: 01.12.2011 – 30.11.2012

Cel projektu:

Strategicznym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji społecznych poprzez inwestowanie w zajęcia pozalekcyjne na odpowiednim poziomie edukacyjnym

Status:

w trakcie realizacji przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu