główna zawartość
artykuł nr 1

"Sport w sztuce - sztuka w sporcie"

obrazek

Dane szczegółowe projektu

Tytuł projektu: „Sport w sztuce – sztuka w sporcie”.

 Fundusz: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 Wartość: 24 029,50 euro.

Wartość dofinansowania: 20 425,07 euro.

Beneficjent: Miasto Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2012.

Krótki opis projektu:

Projekt dotyka obszaru sztuki w powiązaniu ze sportem współzawodnictwem. Dzięki transgranicznemu charakterowi przełamuje bariery językowe i kulturowe między Polska a Czechami, co sprzyja wzmacnianiu młodej jeszcze jedności europejskiej. Starając się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia postanowiliśmy zainteresować beneficjentów sztuką, która dzięki artystom od dawnych czasów nadaje wysiłkom sportowym szlachetny kształt, utrwalając poprzez rzeźby czy malowidła piękno i dramatyzm zmagań oraz ogromne znaczenie sportu dla całej ludzkości. Uczniowie dzięki wymianie międzynarodowej będą mieli okazję do zauważenia ścisłego współistnienia tych dziedzin. Sport jest inspiracją do tworzenia dzieł sztuki.

Cel projektu:

Stwarzanie warunków do rozwoju współpracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Silesia. Projekt umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie sztuki i kultury fizycznej według europejskich standardów, a kadrze pedagogicznej jej wieloaspektowy rozwój. Poprzez wspólne działania polskiej i czeskiej placówki oświatowej beneficjenci czyli uczniowie i nauczyciele partnerskich szkół będą też mieli okazję do nauki języka ojczystego sąsiada, a przez to, do przełamywania barier językowych. Takie działania służą nawiązywaniu nowych znajomości i integracji podczas wspólnych wyjazdów, zajęć artystycznych i rekreacyjno-sportowych. Projekt zapewnia wszechstronny rozwój zainteresowań i pasji uczniów w zakresie zajęć obejmujących różne dziedziny sztuki, nabywanie umiejętności techniczno-modelarskich; wdrażanie zdrowego stylu życia poprzez stwarzanie warunków aktywnego spędzania czasu wolnego w harmonii z naturą.