główna zawartość
artykuł nr 1

"Mój przewodnik zdrowego stylu życia"

obrazek

Dane szczegółowe projektu

 

Tytuł projketu: "My healthy lifestyle guide".

Fundusz: Fundacja Rozwoju systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu
„Uczenie się przez całe życie”.

Wartość: 20 000,00 euro.

Wartość dofinansowania: 20 000,00 euro.

Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im .Powstańców Śląskich. 

Okres realizacji: 01.08.2010 – 31.07.2012.

Krótki opis projektu: realizacja projektu polega na działaniach w obszarze trzech aktywności we wszystkich państwach partnerskich jednocześnie. Działanie I – Wiem co jem , wewnątrzszkolna kampania zdrowego śniadania, działanie II – Ruszam się –szkolna akademia fitness, Działanie III – Śpiewam i tańczę- piosenka jest dobra na wszystko.

 Cel projektu: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego.