główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług poligraficznych polegających na przygotowaniu do druku, druk oraz dostarczenie zamawiającemu publikacji książkowych w ramach projektu „KomPAS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonanie usług poligraficznych polegających na przygotowaniu do druku, druk oraz dostarczenie zamawiającemu publikacji książkowych w ramach projektu "KomPAS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.