główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - FILMY DVD W RAMACHPROJEKTU "KomPAS", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Informacja znajduje się w dziale "Zamówienia-rok 2011"

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH - FILMY DVD, W RAMACH PROJEKTU "KomPAS", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, W RAMACH PROJEKTU "KomPAS", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

artykuł nr 4

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, W RAMACH PROJEKTU "KomPAS", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, W RAMACH PROJEKTU "KomPAS", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.