główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 4/2018/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury...

Zarządzenie nr 4/2018/2019

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 2/2018/2019 w sprawie zmian odpłatności za...

Zarządzenie nr 2/2018/2019

artykuł nr 3

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2017-2018.

Załączniki:
Załącznik 27 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 1/2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 1/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu z dnia 13 września 2016r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 3/2015/2016 z dnia 31.08.2016 r

ZARZĄDZENIE NR 3/2015/2016 z dnia 31.08.2016 r w sprawie zasad używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Racibórz, pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu