główna zawartość
artykuł nr 1

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi Rozdział III Statutu Szkoły